Bitchute video downloader

Fast and free all in one video downloader

13. 2. 2023

Bitchute video downloader

BitChute vznikla na počátku roku 2017 jako vzdor vůči mnoha mainstreamovým médiím, protože její zakladatel tvrdil, že řada informací je v hlavním mediálním proudu cenzurována. BitChute pak měla poskytnout prostor dalším alternativním zdrojům, které veřejnosti nabídnou odlišný pohled na některé uveřejněné skutečnosti.

Většina příspěvků na této sociální platformě je ve formě videa. Ta se týkají všech oblastí lidského života, zejména společenských záležitostí, jako je politika, formování mezilidských vztahů, ať už se zaměřují na prostor v rodinách, v zaměstnání, ve sportu, v kultuře i v byznysu. Kvalita příspěvků ovšem odpovídá jejich vlastníkům, a tak lze předpokládat, že může být velmi různorodá.

Na BitChute lze nalézt informace, s nimiž nesouhlasíte, stejně tak zdroje, které pro vás mohou být zajímavé. Pokud si je chcete stáhnout a uložit k sobě na počítač nebo na mobil, lze to provést pomocí BitChute video downloaderu, který je k dispozici zdarma.